High/ Scope Eğitimi

preschool-building-blocks-resized-750x325

High/Scope Eğitim Yaklaşımı, 1962 yılında ABD’de David P. Weikart ve meslektaşları tarafından geliştirilen ve bugün dünyanın bir çok ülkesinde uygulanmakta olan bir okul öncesi eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın oluşturulmasına Piaget’in kuramları rehberlik etmiştir. Bu eğitim yaklaşımının genel felsefesi etkin öğrenmeyi mümkün kılarak öğrenci merkezli bir eğitim olanağı sunmaktır. Bu yaklaşımda önemli olan beş maddeye değinmek gerekirse;
 Etkin öğrenme
 Günlük akış
 Öğretmenin Rolü
 Öğrenme Ortamı
 Öğretmenin Rolü

High/Scope’un sekiz içerik alanı içinde, çocuklar için önemli öğrenme hedeflerini tanımlayan 58 temel gelişim göstergesi (KDI) vardır.

Her KDI, dil ve okur yazarlık, matematik, yaratıcı sanatlar ve fiziksel gelişim alanlarındaki bilgi ve becerileri yansıtan gözlemlenebilir çocuk davranışını tanımlayan bir bildiridir. HighScope öğretmenleri, öğrenme ortamını kurduklarında ve aktiviteleri planlarken bu göstergeleri akılda tutarlar. Bu temel deneyimlere AÇEV’in internet sitesindeki bu linkten göz atabilirsiniz.
ae384de092a8d25ae806eae96caea16d  High/Scope eğitim yaklaşımında çocukların nesnelerle oynayarak, gözlemleyerek, inceleyerek, yaparak, bozarak, bir araya getirerek, onlardan yeni şeyler üreterek bilgiye ulaşması amaçlanmaktadır. Seçim yapmakta özgür olan öğrenciler, gün içinde neler yapacaklarını kendileri planlar ve ona göre hareket ederler. Küçük ve büyük grup etkinlikleri ile gün içinde plana uygun hareket edilir. Öğretmen bu işleyişte rehber rolündedir, çocukları yönlendirir, yardımcı olur ve etkileşim halindedir. Etkinliklerin ve günün sonunda yine High/Scope yaklaşımında önemli rol oynayan değerlendirme kısmı vardır. Bu kısımda gün içinde yapılanlar gözden geçirilir ve neyin neden yapıldığı sorgulanır.

fkd

High/Scope programının günlük akışında; günlük işleyişin planlandığı ve tüm grubun sohbet ettiği, etkileşim içinde olduğu çember zamanı, toparlanma zamanını da kapsayan çalışma zamanı, küçük ve büyük grup faaliyetleri, açık hava faaliyetleri, değerlendirme zamanı gibi bölümlerden oluşur . Programdaki uygulamalar planla-yap-değerlendir sıralamasından oluşur. Bu eğitim yaklaşımı genel olarak planla – yap – değerlendir sıralamasını ilke edinmiştir.

Değerlendirmenin bu yaklaşımında önemli bir rol oynadığını ve çok işlevli olduğunu söyleyebiliriz. Değerlendirme yapmak hem öğretmene hem de çocuklara problemleri çözmek, iletişimi arttırmak, Yapılan etkinlikten tam verim almak, his duygu ve düşüncelerini paylaşmalarını sağlamak, yapılan hataları görebilmek ve gelişme sürecini izlemek gibi bir çok fayda sağlamaktadır.

Ülkemizde de artık pek çok okulda bu müfredatı uygulayan kurumlar mevcuttur. AÇEV’in internet sitesinde bu programın uygulanışına dair videoları izlemek için tıklayınız.